Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #021 | Geen arbeid, wel loon?

Per 1 januari 2020 zijn de wettelijke bepalingen gewijzigd die regelen of een werknemer recht heeft op loon wanneer hij zijn werk niet heeft verricht. Met deze wijziging heeft de wetgever geen inhoudelijke verandering van de risicoverdeling tussen werkgever en werknemer beoogd. Ook niet van de rechtspraak van de Hoge Raad daarover – de ‘oude’ cassatierechtspraak blijft dus gelden. Een en ander heeft de Hoge Raad beslist in zijn uitspraak van 3 juni 2022. Berend-Bram bespreekt deze uitspraak in 3 minuten.

Hoge Raad 3 juni 2022 (het UWV / de curator), ECLI:NL:HR:2022:823

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door