Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #010 | WHOA niet van toepassing op achterstallige pensioenpremies

Gijsbrecht Nieuwland bespreekt de eerste uitspraak van de Hoge Raad over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. In deze prejudiciële beslissing oordeelt de Hoge Raad dat een WHOA-akkoord zich niet kan uitstrekken over achterstallige pensioenpremies die verschuldigd zijn aan een pensioenfonds. Dergelijke vorderingen vallen onder de werknemersuitzondering van art. 369 lid 4 Faillissementswet.

Hoge Raad 25 februari 2022 (X / STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING), ECLI:NL:HR:2022:328

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door