Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #043 | Is over de muziek in een woonzorgcentrum auteursrecht verschuldigd?

Het afspelen van muziek in gemeenschappelijke woonkamers van woonzorgcentra voor ouderen vormt een 'mededeling aan het publiek' in de zin van art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn. Er is (daarom) ook sprake van 'openbaarmaking van een werk' als bedoeld in art. 12 van de Auteurswet. Gelet op de omvang en samenstelling van de aanwezigen komt de exploitant van de woonzorgcentra geen beroep toe op de 'de minimis-drempel'. Jerre de Jong bespreekt deze zaak.

Hoge Raad 23 december 2022 (Dagelijks Leven / Buma en Sena), ECLI:NL:HR:2022:1938

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door