Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #040 | Toetsing Europees bankbeslag

In dit vlog bespreekt Gijsbrecht Nieuwland de eerste uitspraak van de Hoge Raad over het Europees bankbeslag. In deze uitspraak gaat het over de procedure tot intrekking van een bevel voor het leggen van een conservatoir bankbeslag. Centraal staat de vraag of ex tunc dan wel ex nunc moet worden getoetst of voldaan is aan de eisen voor verlening van zo'n bevel.

Hoge Raad 2 december 2022 (Hoch Capital/Verweerster), ECLI:NL:HR:2022:1804

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door