Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #016 | Lookalike Max Verstappen in filmpje is wel een portret

Ook een lookalike in een reclamefilmpje kan een portret zijn waartegen de nagespeelde persoon zich kan verzetten. De Hoge Raad heeft beslist dat een lookalike van Max Verstappen in een reclamefilmpje van Picnic, een portret van Max Verstappen is. Max Verstappen kan zich daarom tegen openbaarmaking van dit filmpje verzetten, als hij daarbij een redelijk belang heeft. Sikke Kingma, die Max Verstappen bijstond in cassatie, bespreekt in dit Cassatievlog het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.

Hoge Raad 22 april 2022 (Verstappen c.s. / Picnic), ECLI:NL:HR:2022:621

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door