Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #038 | Bekendheid wederpartij staat in de weg aan vernietiging algemene voorwaarden

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over de bekendheidsuitzondering op de terhandstellingsplicht. Moet de bekendheid van de wederpartij met de algemene voorwaarden zijn ontstaan door toedoen van de gebruiker?

Hoge Raad 11 november 2022 (De Eendracht / Doens), ECLI:NL:HR:2022:1599

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door