Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #017 | Procedure over naamswijziging van een kind: is de verwekker belanghebbende?

De Hoge Raad heeft verduidelijkt wie moet worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 798 Rv in een procedure over een verzoek tot wijziging van de voornamen van een minderjarig kind. Het antwoord op die vraag is van belang omdat een belanghebbende in de procedure betrokken moet worden en eventueel een rechtsmiddel kan instellen. In dit Cassatievlog bespreekt Maartje Möhring het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.

Hoge Raad 22 april 2022 (de man / de vrouw) ECLI:NL:HR:2022:622

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door