Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #039 | Onpartijdigheid rechter

In deze zaak komt aan de orde wanneer een gerechtvaardigde vrees bestaat dat een rechter niet onpartijdig is. Verder wordt besproken wat de gevolgen zijn als daarvan sprake is. Martijn Scheltema bespreekt deze zaak.

Hoge Raad 25 november 2022 (het Waterschap/ eiser 2), ECLI:NL:HR:2022:1738

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door