Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #047 | Wanneer is sprake van zorg zoals artsen die plegen te bieden?

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering. Op grond van dit artikel is alleen verzekerd de geneeskundige zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die ‘plegen te bieden’. Hoe moet dit criterium worden toegepast?

Hoge Raad 27 januari 2023 (de curator/DSW c.s.), ECLI:NL:HR:2023:95

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door