Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #050 | Over ambtshalve toepassing van het weens koopverdrag en de vereisten van een beroep op dwaling

Cassatieadvocaat Paul Tanja bespreekt in dit vlog waarom het hof niet ambtshalve het Weens Koopverdrag mocht toepassen op de overeenkomst. Daarnaast komt aan bod dat een beroep op dwaling ook mag worden gebaseerd op de voorstelling die een partij heeft van de andere rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, zoals een tijdige levering.

Hoge Raad 24 februari 2023 (Aswebo / Jura), ECLI:NL:HR:2023:313

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door