Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #052 | Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Dit vlog gaat over de rechtsgeldigheid van een beding in de cao voor uitzendwerk op grond waarvan de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt bij een ziekmelding door de werknemer. Gijsbrecht Nieuwland behandelt een recente uitspraak van de Hoge Raad daarover.

Hoge Raad 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:426

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door