Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #056 | Informeren van derden over civiele procedures

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een uitspraak van de Hoge Raad over openbaarheid van rechtspraak. Moeten gerechten informatie over civiele procedures verstrekken aan anderen dan partijen? En zo ja, om welke informatie gaat het dan?

Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:658

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door