Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #002 | Ex tunc toetsen op onredelijk bezwarende bedingen

Sikke Kingma vertelt over het eerste arrest van de Hoge Raad over de manier van toetsing van onredelijk bezwarende bedingen in het auteurscontractenrecht (artikel 25f Auteurswet). Mag je bij die toetsing ook kijken hoe het beding in de praktijk is uitgevoerd, of moet je je beperken tot de inhoud van het beding, op het moment van contractsluiting?

Hoge Raad 17 december 2021 (Martin Garrix / Spinnin Records c.s.), ECLI:NL:HR:2021:1923

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door