Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #030 | Het rechtsmiddel van herroeping

In dit vlog bespreekt Maartje Möhring een recente uitspraak van de Hoge Raad over het buitengewone rechtsmiddel van herroeping. Het gaat in deze zaak in cassatie om de herroepingsgrond van art. 382, onder c, Rv. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof, omdat die uitspraak blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting en onvoldoende was gemotiveerd.

Hoge Raad 9 september 2022 (eiser / de curator), ECLI:NL:HR:2022:1188

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door