Terug naar overzicht
Kennis

Koopovereenkomst en subsidie

Martijn Scheltema licht een uitspraak toe over de verplaatsing van een varkenshouder. Die kon voor deze verplaatsing een subsidie krijgen van de provincie. Indien een subsidie in de vorm van een koopprijs wordt verstrekt, kan er in een uitvoeringsovereenkomst geen andere koopprijs worden overeengekomen dan uit de subsidieregeling voortvloeit. Voor zover de overeenkomst afwijkt van de subsidiebeschikking, kan daarvan dus geen nakoming worden gevorderd.

Hoge Raad 18 februari 2022 (Provincie Noord-Brabant / X), ECLI:NL:HR:2022:275

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door