Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #026 | Over de uitleg van het begrip ‘hoofdveroordeling’ in de dwangsommenregeling

In dit vlog bespreekt Ruben de Graaff een arrest van de Hoge Raad over het begrip ‘hoofdveroordeling’ in de dwangsommenregeling. Is daarvan sprake als de rechter de voorwaarde van zekerheidstelling heeft verbonden aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van zijn vonnis?

Hoge Raad 1 juli 2022 (Ritzenhoff c.s. / X B.V.), ECLI:NL:HR:2022:987

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door