Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #022 | Over het begrip economische eigendom

In dit vlog bespreekt Paul Tanja een recente uitspraak van de Hoge Raad over de inbreng van de economische eigendom van een goed in een vennootschap. Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Die vragen zijn relevant om te bepalen of de vennootschap aanspraak kan maken op de eventuele waardevermeerdering of –vermindering van het goed.

Hoge Raad 10 juni 2022 (eiser / de vennootschap), ECLI:NL:HR:2022:852

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door