Terug naar overzicht
Kennis

Cassatievlog #020 | Prejudiciële vragen over de rechtsgevolgen van draagmoederschap

Er bestaat onduidelijkheid over de rechtsgevolgen in Nederland bij draagmoederschap in het buitenland, onder meer met betrekking tot het toepasselijk recht en de erkenning van in het buitenland vastgestelde afstemmingsrechtelijke relaties. De rechtbank Den Haag heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. In dit vlog bespreekt Maartje Möhring in 3 minuten het arrest van de Hoge Raad.

Hoge Raad 13 mei 2022 (De wensouders) ECLI:NL:HR:2022:685

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door