Terug naar overzicht
Kennis

Artikel Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen in BT over de Ladder

graafmachineIn de eerste aflevering van dit jaar van het vakblad Bedrijventerrein (BT) is een interview verschenen met Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen. In dit interview wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking aan de hand van praktijkvoorbeelden onder de loep genomen.

Het interview is onderdeel van een artikel waarin verschillende actuele thema’s omtrent de Ladder ter sprake komen. Zo komt in het artikel de (mogelijke) wijziging van de Ladder door de Minister van IenM aan bod en wordt een aantal tips aan gemeenten gegeven over hoe ze hun bedrijventerreinbeleid ten aanzien van de Ladder vorm kunnen geven.

In het interview worden de verschillende stappen (de zogenaamde treden) van de Ladder aan de hand van recente rechterlijke uitspraken besproken.

Klik hier voor het artikel

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door