Terug naar overzicht
Kennis

Eerste Kamer verwerpt wet Stroom; wind op zee vertraagd

De Eerste Kamer heeft gisterenavond (22 december) het wetsvoorstel voor de nieuwe Elektriciteits- en gaswet  verworpen, met 1 stem verschil. De wet, ook wel de wet Stroom genoemd, moest het mogelijk maken om TenneT, netbeheerder op land, ook beheerder te maken voor een net op zee. Dat net is noodzakelijk om windturbines op zee te kunnen realiseren. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde echter tegen het wetsvoorstel, omdat de wet Stroom ook de splitsing van energiebedrijven in een netwerkbedrijf en productiebedrijf bevatte, het zogeheten ‘groepsverbod’. Dit terwijl de huidige Wet onafhankelijk nebeheer  (ook wel genoemd de Splitsingswet) reeds voorziet in het groepsverbod en de Hoge Raad bij arrest van 26 juni van dit jaar reeds heeft geoordeeld dat het groepsverbod niet in strijd is met EU-recht.  Het verwerpen van het wetsvoorstel heeft dus niet tot gevolg dat het groepsverbod van tafel is, maar zorgt er wel voor dat de realisatie van het net op zee vertraging oploopt.

- Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet), Kamerstukken 2015‑2016, 34 199, C.[2] Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer), Stb. 2006, 614.[3] HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1728 en HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1729.

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door