Terug naar overzicht
Kennis

Inzicht in Omgevingsrecht

Op 12 maart 2015 vond bij Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Na een plenaire inleiding werden in zeven interactieve sessies actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen besproken:

RO - Ladder duurzame verstedelijking Crashtest - Hoe krijgt u een ‘Raad van State-proof’ besluit? Natuur - Programmatische Aanpak Stikstof  / Mitigatie of compensatie Milieu - Milieueffectrapportage en Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Water - Projectplan versus inpassingsplan Grond - Grondexploitatie en Waardebepaling Calamiteiten - Handhaving (overtrederschap, spoedeisendheid, kostenverhaal)

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo'n sessie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!

Contact: Annemieke Zaal

Tel: 070 515 3411 of e-mail: a.zaal@pelsrijcken.nl

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door