Terug naar overzicht
Kennis

De ladder voor duurzame verstedelijking, een trede terug?

  •  · 
  • Laura van der Meulen

ladder lauIn De Gemeentestem is een artikel verschenen van Robin Aerts en Laura van der Meulen met als titel: “De ladder voor duurzame verstedelijking, een trede terug?” In het artikel gaan Robin en Laura in op de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan op het gebied van de Ladder en op de aanstaande wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro.

Robin en Laura gaan in het artikel in op een aantal interessante ontwikkelingen dat heeft plaatsgevonden rond het toepassen van de Ladder. Dit doen zij aan de hand van actuele jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het artikel wordt onder meer ingegaan op het relativiteitsvereiste, het begrip (nieuwe) stedelijke ontwikkeling en de drie treden van de Ladder. Tot slot komt de aanstaande wijziging van de Ladder aan bod. Robin en Laura bespreken de belangrijkste wijzigingen die de Ladder zal ondergaan.

Bron: Gemeentestem 2016/92, mr. R.J.J. Aerts en mr. L van der Meulen, “De ladder voor duurzame verstedelijking, een trede terug?”

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door

Laura van der Meulen