Terug naar overzicht
Kennis

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013

LandbouwgebiedIn het februarinummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013 verschenen van de hand van Monique Rus-van der Velde, Jelmer Procee, Martijn Scheltema, Ruben Wiegerink en Myrthe van der Werf. In deze kroniek komt allereerst het onteigeningsprocesrecht aan de orde en vervolgens wordt het schadeloosstellingsrecht besproken. Tenslotte komen onderwerpen aan de orde die niet in één van beide categorieën zijn in te delen. Deze kroniek behandelt de in 2013 gewezen arresten en belangrijke uitspraken van lagere rechters. Ook over de jaren 2010 t/m 2012 is in het Tijdschrift voor Bouwrecht een Kroniek onteigeningsjurisprudentie verschenen.

Publicatie

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2013, mr. M. Rus-van der Velde, mr. J.S. Procee, mr. M.W. Scheltema, mr. R.T. Wiegerink en mr. M.C. van der Werf. Tijdschrift voor Bouwrecht 2014, afl. 2 (nr. 2013/20).

Eerdere Kronieken onteigeningsjurisprudentie verschenen in TBR 2011/21, TBR 2012/26 en TBR 2013/22.

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door