Terug naar overzicht
Kennis

Niet verschenen belanghebbende kan toch in cassatie, procedurele complicaties rond olieverontreiniging

Martijn Scheltema behandelt in een vlog van drie minuten een zaak over de gevolgen van olieverontreiniging in de Rotterdamse haven. Onderdeel van het geschil is of het Internationale fonds voor het opruimen van olieverontreiniging mede gehouden is de daardoor ontstane schade te vergoeden. Die inhoudelijke vraag is in deze beschikking niet beantwoord, wel de vraag of het Fonds, dat eerder in deze verzoekschriftprocedure nog niet was verschenen, dat in cassatie wel kan en of het ook nog zelf cassatiemiddelen kan aanvoeren.

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door