Terug naar overzicht
Kennis

De bodem in de Omgevingswet: het einde of het begin van een tijdperk?

metcfagIn het Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht is onlangs een artikel verschenen van Willem Th. Braams. In dit artikel wordt ingegaan op de recent verschenen Concept-Aanvullingswet Bodem.

De Wet bodembescherming loopt op haar laatste benen. De wettelijke regels omtrent het beheer en de sanering van de verontreinigde bodem zullen een plaats krijgen in de Omgevingswet. De contouren van het nieuwe bodembeschermingsrecht in die Omgevingswet worden zo langzamerhand duidelijk. De recent verschenen Concept-Aanvullingswet Bodem heeft een tipje van de sluier opgelicht. Is het belang van de bodem met de nieuwe regels gediend? Dat valt nog te bezien. In zijn bijdrage aan het Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (TGMA) voorziet Willem Braams de Concept-Aanvullingswet van kritische kanttekeningen.

Bron: Willem Th. Braams, De bodem in de Omgevingswet: het einde of het begin van een tijdperk, TGMA 2016, blz. 88-95

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door