Terug naar overzicht
Kennis

Omgaan met onzekerheid, het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen

naamloosIn het RO magazine van september 2015 is een artikel verschenen van Robin Aerts en Katrien Winterink met als titel “Omgaan met onzekerheid, het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen”. In dit artikel wordt het voorzorgsbeginsel met betrekking tot onzekere gezondheidsrisico’s beschreven en hoe we daarmee omgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen en straks met de invoering van de Omgevingswet.

In het artikel wordt een aantal voorbeelden uit de rechtspraak uitgelicht waarin het voorzorgsbeginsel aan bod komt, zoals de realisatie van hoogspanningsverbindingen en grootschalige veehouderijen. Afsluitend wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de Omgevingswet op het gebied van het voorzorgsbeginsel.

Bron: 'Omgaan met onzekerheid, het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen', RO Magazine september 2015. Klik hier voor het artikel.

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door