Terug naar overzicht
Kennis

Memorie van antwoord Omgevingswet gepubliceerd

  •  · 

stadsontwikkelingOp 17 december jl. heeft de Minister Van Infrastructuur en Milieu de memorie van antwoord Omgevingswet gepubliceerd. Dit is een reactie op de vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Omgevingswet die voortvloeiden uit  het voorlopig verslag van 17 november 2015 van de vaste commissie van Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is een belangrijke stap op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht. De regering ziet dan ook uit naar het vervolg van de behandeling. Bij de beantwoording is de volgorde van de vragen van het voorlopige verslag aangehouden. In totaal heeft de regering op 210 vragen en opmerkingen gereageerd, voor een volledig overzicht is de memorie van antwoord hier terug te lezen.

Deel dit artikel via