Terug naar overzicht
Kennis

Waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

  •  · 
stadsontwikkelingOp 18 juni jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu per brief een oordeel gegeven over de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet. Per amendement wordt aangegeven of het wordt ondersteund, wordt ontraden of dat het oordeel wordt overgelaten aan de Tweede Kamer. 

Deze waardering van de amendementen geeft ze mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken. Via de link hieronder kunt u de gehele brief terugvinden.

Bron: Brief regering; waardering van de ingediende amendementen

Deel dit artikel via