Terug naar overzicht
Kennis

Circulaire huurprijsbeleid

Op 13 februari 2023 heeft de overheid een nieuwe MG-circulaire gepubliceerd. Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Wij zetten hieronder de belangrijkste punten voor u op een rij.
  • In 2023 bedraagt de maximaal toegestane huurverhoging in de vrije sector: 4,1% (CAO-loonontwikkeling + 1%).
  • In 2023 bedraagt de maximaal toegestane gemiddelde huursomstijging voor woningcorporaties: 2,6% (CAO-loonontwikkeling – 0,5%).
  • de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2023 bedraagt: 3,1%; voor zeer lage huren (onder € 300) is echter een verhoging van € 25 toegestaan;
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging is als volgt gemaximeerd:

Maximering inkomensafhankelijke huurverhoging

  • Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2023: 3,1%.
  • Onderdeel 9 van het woningwaarderingsstelsel dat ziet op de punten voor de WOZ-waarde wijzigt per 1 juli 2023 als volgt:

Woningwaarderingsstelsel WOZ-waarde

  • De maximale huurprijsgrenzen worden per 1 juli geïndexeerd met 10%.
  • De liberalisatiegrens bedraagt per 1 januari 2023 € 808,06.
  • Huurverlaging naar € 575,03 voor huurders en met een laag inkomen die een woning of woonwagen van een woningcorporatie huren (nog onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer).

Raadpleeg de circulaire (www.rijksoverheid.nl).

Deel dit artikel via 

Deze publicatie is geschreven door