Edward Brans houdt zich bij Pels Rijcken bezig met privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht (aansprakelijkheid onrechtmatige daad, handhaving milieu-incidenten, e.d.). Daarnaast verleent hij ondersteuning bij geschillen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidrecht (onrechtmatige besluiten, onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving). Ook staat Edward cliënten bij in dossiers gericht op het tegengaan of beperken (van de gevolgen) van klimaatverandering, zoals het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), de opslag van CO2 in geologische formaties en de realisering van wateroverloopgebieden. Op het gebied van het milieurecht heeft Edward daarnaast veel ervaring met dossiers waarin (bodem)verontreiniging, asbest, luchtkwaliteit en afvalstoffen, en ciculaire economie een rol spelen.

Edward studeerde Civiel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde ook aan deze universiteit. Eerder was Edward aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam universitair docent Privaatrecht.

Recente zaken

 • Gerechtshof Den Haag 9 oktober 2018, Staat/Urgenda (aansprakelijkheid klimaatverandering)
 • Vz Rb Den Haag 7 september 2017 en Rb Den Haag 27 december 2017 (Staat/Milieudefensie) (luchtkwaliteit)
 • AbRvS 10 mei 2017 (Gemeente Westland/Piket) (Asbestbrand)
 • AbRvS 3 mei 2017 GS Zuid-Holland/Abengoa (handhaving geuroverlast)
 • Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, Staat/Van der Aa c.s. (Q-koorts)
 • AbRvS 9 maart 2016, Ministers EZ en Financiën/GKN (financiële zekerheid kerncentrale)
 • Rechtbank Rotterdam 17 november 2015 (Staat/VT Minerals) (aanvaring schepen, opruimingsplicht Waterwet)
 • Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, Staat/Urgenda c.s. (aansprakelijkheid klimaatverandering)
 • Gerechtshof Den Haag 9 december 2014, Staat/Eska (afval en handhaving)
 • Gerechtshof Den Haag 3 juni 2014, Staat/Vogelbescherming (Hedwigepolder)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2014, gemeente Moerdijk/Wilchem (nasleep brand Chemie-Pack)
 • AbRvS 22 januari en februari 2014, Waterschap Brabantse Delta e.a./Chemie-Pack

Bijzonderheden

 • Redacteur Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR)
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
 • Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
 • Redacteur Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid, 1999-2008
Collega's