Legal 500 noemde hem in 2012 "a leading lawyer for environmental matters". Zo'n aanduiding past goed bij Hans, want hij weet zijn specialistische kennis van het omgevingsrecht en het (Europees) natuurbeschermingsrecht praktisch en oplossingsgericht in te zetten. Bijvoorbeeld als hij adviseert en procedeert over bestemmingsplannen, ontheffingen, vergunningen en handhavingsbesluiten. Tot zijn cliënten behoren ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten, maar ook projectontwikkelaars, industriële bedrijven en (groepen) particulieren. Hans deelt zijn kennis graag met anderen via publicaties in vakbladen. Ook treedt hij regelmatig naar buiten als docent en inleider bij cursussen en congressen.

Hans studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Eerder werkte hij als stafjurist bij de Raad van State in Den Haag.  

Recente zaken

 • Provincie Limburg/ BPL; procedure over het inpassingsplan voor de Buitenring Parkstad Limburg
 • Provincie Groningen en Ministerie EZ/ RWE; procedure over de natuurbeschermingsvergunning voor een elektriciteitscentrale in de Eemshaven
 • Provincie Zuid-Holland/ Buytenland van Rhoon; procedure over bestemmingsplan dat voorziet in 600 ha natuur- en recreatiegebied

Bijzonderheden

 • Docent Omgevingsrecht, Grotius Academie, 2003
 • Redactielid, JB Plus, 2002
 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten
 • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging voor Bouwrecht

Aanbevelingen

 • "An authority in the field of environmental law and a much sought-after legal adviser.", Chambers Europe 2018
 • "He is great. He always helps me understand the real problems. He is a very experienced lawyer in the field of environmental law. He has a lot of knowledge, is fast and smart and always comes up with a pragmatic solution.", Chambers Europe 2017
 • "Hans Besselink is ‘fast, analytical, strategic and experienced’.", Legal 500 2016
small-logosmall-logo
Collega's

Specialismen

 • Bestuursprocesrecht
 • Infrastructuur & MER
 • Commercial litigation
 • Natuurbescherming
 • Vergunningen, ontheffingen & handhaving
 • Water(veiligheid)