Jelmer Procee is vanaf februari 2007 werkzaam bij Pels Rijcken als advocaat. Hij is gespecialiseerd in het (bestuursrechtelijke) schadevergoedingsrecht, waaronder nadeelcompensatie en onteigening. Hij vertegenwoordigt de Staat, diverse provincies en gemeenten in complexe onteigeningsprocedures voornamelijk voor infrastructuur. Verder is hij geregeld betrokken bij gebiedsontwikkelingen (grondexploitatie) en schrijft hij bestuursovereenkomsten voor diverse overheidsorganen. Jelmer publiceert geregeld op zijn vakgebied, bijvoorbeeld een recent preadvies voor de Vereniging van Onteigeningsrecht over de eliminatie van bestemmingen bij de waardebepaling.

Jelmer studeerde European Law (cum laude) aan de Universiteit Maastricht.

Bijzonderheden

  • Vereniging voor Jonge Onroerend Goed Juristen
  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Vereniging voor Onteigeningsrecht
  • Vereniging voor Onteigeningsrecht Advocaten
Collega's

Specialismen

  • Kabels en leidingen
  • Onteigening & Nadeelcompensatie
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Schadevergoedingsrecht
  • Stedelijke en gebiedsontwikkeling