Katrien is vanaf november 2009 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Zij houdt zich daar bezig met advisering en civiele en bestuursrechtelijke procedures op het gebied van het milieurecht. Het accent van haar werkzaamheden ligt op het milieuaansprakelijkheidsrecht, (milieu)handhaving en de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten van het gebruik van de ondergrond. Ook houdt Katrien zich bezig met het overheidsaansprakelijkheidsrecht in algemene zin.

Katrien studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.

Recente zaken

  • AbRvS 19 februari 2014, Minister IenM/Holding X B.V. (nasleep brand Chemie-Pack)
  • AbRvS 22 januari 2014, Waterschap Brabantse Delta/Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. (nasleep brand Chemie-Pack)
  • AbRvS 22 januari 2014, Waterschap Brabantse Delta/curator Chemie-Pack Nederland B.V. (nasleep brand Chemie-Pack)
  • Gemeente Dordrecht: bestuursrechtelijke procedure omtrent handhaving artikel 55b Wbb
Collega's

Specialismen

  • Bodem
  • Contractenrecht
  • Milieuaansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Vergunningen, ontheffingen & handhaving