Roelof Reinders werkt sinds 2006 bij Pels Rijcken. Als specialist in het ruimtelijke ordeningsrecht staat hij overheden en particulieren bij. Een belangrijke focus in zijn praktijk ligt op infrastructuur. Hij is betrokken bij de aanleg van wegen en bij dijkversterkingsprojecten. Zowel bij het "Raad van State-proof" maken van besluitdocumenten als bij beroepsprocedures voor de rechter. Behalve juridische vragen, spelen in het ruimtelijke ordeningsrecht ook vaak technische kwesties, zoals het opstellen van verkeerscijfers en modelberekeningen voor luchtkwaliteit. Roelof weet ook aan die kant van het recht van de hoed en de rand.

Roelof studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

Bijzonderheden

  • Nederlandse Juristen-Vereniging
Collega's

Specialismen

  • Infrastructuur & MER
  • Luchtkwaliteit
  • Vergunningen, ontheffingen & handhaving
  • Verkeer & Veiligheid