Aart Jan van der Ven, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Aart Jan van der Ven

Senior advocaat

Aart Jan van der Ven is sinds 2010 advocaat bij Pels Rijcken. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Aart Jan staat zijn cliënten bij in projecten met een ruimtelijke impact en adviseert hen over allerhande omgevingsrechtelijke issues, zoals ruimtelijke ordening, milieueffectrapportage, milieukwaliteitseisen (bijvoorbeeld geluidhinder en externe veiligheid) en vergunnings- en handhavingskwesties. Hij begeleidt projecten vaak vanaf het eerste begin tot en met (als het nodig is) de beroepsprocedure bij de rechter. Aart Jan heeft in het bijzonder veel ervaring met dijk- en kustversterkingen, (duurzame) energieprojecten, aanleg en verbreding van infrastructuur en stedelijke ontwikkelingen. Tot zijn cliënten rekent hij diverse ministeries, provincies, gemeenten waterschappen en commerciële (vastgoed)partijen. Recente dossiers waaraan hij heeft gewerkt zijn de gaswinning in Groningen, de versterking van de Markermeerdijken en de realisatie van laadstations langs de rijkswegen.

Aart Jan studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, waar hij zijn master staats- en bestuursrecht cum laude afrondde. Later volgde hij de Grotius-specialisatieopleiding ruimtelijke ordenings- en milieurecht. Aart Jan is lid van de NJV (Nederlandse Juristen-Vereniging), de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht) en de VMA (Vereniging voor Milieurecht Advocaten).