Aart Jan is sinds 2010 advocaat bij Pels Rijcken. Hij is gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht. Onder zijn cliënten rekent hij diverse overheden, commerciële (vastgoed)partijen en particulieren. Aart Jan adviseert en procedeert met grote regelmaat over onder meer bestemmingsplannen, tracébesluiten, omgevingsvergunningen en handhavingsgeschillen. Hierbij kan het gaan om ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, energie, verkeer, detailhandel, etc. Hij heeft in het bijzonder veel ervaring met dijk- en kustversterkingen, aanleg en verbreding van infrastructuur en stedelijke ontwikkelingen.

Aart-Jan studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.

Recente zaken

  • Gaswinning Groningen
  • Windpark Wieringermeer
  • RijnlandRoute
  • Laadstations voor elektrische auto's langs rijkswegen
  • Verbreding A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven
  • Coastal fortification Zwakke Schakels Noord-Holland
  • Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

Bijzonderheden

  • Nederlandse Juristen-Vereniging
  • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
  • VAR - Vereniging voor Bestuursrecht
Collega's