Arno is vanaf 2010 werkzaam bij Pels Rijcken. Eerst als student-medewerker en sinds 2011 als advocaat. Hij heeft een algemene bestuursrechtelijke praktijk die zich toespitst op toezicht en handhaving. Hij is regelmatig betrokken bij het adviseren van en het voeren van procedures voor publiekrechtelijke toezichthouders.
Verder adviseert en procedeert Arno regelmatig over juridische vragen over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Arno studeerde Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Bijzonderheden

  • Auteur halfjaarlijkse kroniek algemeen bestuursrecht (NJB)
  • VAR Nederlandse Vereniging voor Bestuursrecht
Collega's