Carola de Rond is gespecialiseerd in het bestuursrecht, waarbij zij zich met name richt op toezicht en handhaving, met een focus op de financiële sector. Zij staat cliënten, vooral toezichthouders, bij in bestuurs- en civielrechtelijke procedures die worden gevoerd over door hen genomen handhavingsbesluiten.

Carola studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook behaalde zij daar haar bachelor Internationale Organisaties & Internationale Betrekkingen. De Grotiusopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid rondde zij met goed gevolg af. Carola werkte eerder bij Houthoff Buruma, waar zij zich bezighield met financieel toezicht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

Op onze Blog Bestuursrecht blogt Carola over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Collega's

Expertise

Specialisme

  • Financieel recht