Cécile Bitter staat de Rijksoverheid bij in allerlei kwesties die samenhangen met strafvorderlijk optreden, internationaal strafrecht en penitentiair recht. Zij is daarnaast actief op het terrein van het bestuursrecht en het grensvlak strafrecht-bestuursrecht. Daarbij richt zij zich vooral op privacy en gegevensuitwisseling, Bibob, en toezicht en handhaving. Cécile heeft veel proceservaring, en kan snel en onder druk werken. Daarbij is zij gewend rekening te houden met politieke implicaties van besluiten of standpunten. Cécile adviseert cliënten ook over mediation als alternatieve geschiloplossing en over hun rol in een mediationtraject. Zij heeft een bijzondere liefde voor taal. Sinds 2015 is Cécile plaatsvervangend landsadvocaat.

Cécile studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Bijzonderheden

 • Plaatsvervangend landsadvocaat
 • Voorzitter sectie Strafrecht
 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Vrouwennetwerk Bestuursrecht
 • Redacteur, losbladige Wet bescherming persoonsgegevens, thans Module Privacy en persoonsgegevens
 • Lid redactie en annotator, AB Rechtspraak bestuursrecht, 2002-2012
 • Docent specialisatie-opleiding Strafrechtadvocaten, Universiteit Utrecht, Pompe Instituut, Utrecht, 1997-2010
 • Bestuurslid, Stichting VSB Poëzieprijs, 2004-2010
 • Plaatsvervangend voorzitter, Adviescommissie Bezwaren beoordelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1995-2004
 • Penningmeester, Letterkundig Museum, 1996-2004
 • Plaatsvervangend voorzitter, Bezwaarschriftencommissie, gemeente Wateringen, 1993-2003