Cécile staat de overheid bij in allerlei kwesties die samenhangen met strafvorderlijk optreden, internationaal strafrecht en penitentiair recht. Zij is daarnaast actief op het terrein van het bestuursrecht en het grensvlak strafrecht-bestuursrecht, vooral privacy en gegevensuitwisseling, Bibob en toezicht en handhaving. Cécile heeft veel proceservaring en kan snel en onder druk werken. Daarbij is zij gewend rekening te houden met politieke implicaties van besluiten of standpunten. Soms draagt Cécile mediation aan als alternatieve geschiloplossing. Zij adviseert cliënten ook over hun rol in een mediation-traject. Cécile heeft een bijzondere liefde voor taal.

Cécile studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Op onze Blog Bestuursrecht blogt Cécile over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Bijzonderheden

 • Plaatsvervangend landsadvocaat
 • Voorzitter sectie Strafrecht
 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Vrouwennetwerk Bestuursrecht
 • Lid redactie en annotator, AB Rechtspraak bestuursrecht, 2002-2012
 • Docent specialisatie-opleiding Strafrechtadvocaten, Universiteit Utrecht, Pompe Instituut, Utrecht, 1997-2010
 • Redacteur, losbladige Wet bescherming persoonsgegevens, thans Module Privacy en persoonsgegevens, 2007
 • Bestuurslid, Stichting VSB Poëzieprijs, 2004-2010
 • Penningmeester, Letterkundig Museum, 1996-2004
 • Plv.voorzitter, Bezwaarschriftencommissie, gemeente Wateringen, 1993-2003
 • Plv. voorzitter, Adviescommissie Bezwaren beoordelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1995-2004
Collega's