Claire Wiltink, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Claire Wiltink

Advocaat

Claire Wiltink werkt sinds 2016 als advocaat bij Pels Rijcken op de secties Cassatie en Civiel(proces)recht. Zij is gespecialiseerd in het belastingrecht en heeft ervaring op het gebied van zowel rijksbelastingen als decentrale heffingen. Claire treedt met name op voor ministeries en lagere overheden. Zo procedeert zij met grote regelmaat voor de staatssecretaris van Financiën, de Belastingdienst en diverse gemeenten.

Claire studeerde aan de Universiteit Leiden, waar zij naast de bachelor fiscaal recht de bachelor rechtsgeleerdheid afrondde. Haar master fiscaal recht rondde zij cum laude af. Claire zet zich als lid van de financiële commissie in voor de Vereniging Jonge Procesadvocaten. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Belastingwetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Jonge Advocaat-Belastingkundigen. Claire publiceert regelmatig op www.cassatieblog.nl en schrijft jaarlijks een kroniek voor het Belastingblad.

Artikelen door Claire Wiltink

Meer van Claire Wiltink