Claire Wiltink is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie cassatie. Zij is gespecialiseerd in het belastingrecht en heeft ervaring op het gebied van zowel rijksbelastingen als belastingen van lagere overheden. Claire publiceert regelmatig op Cassatieblog.nl.

Claire studeerde aan de Universiteit Leiden waar zij naast de bachelor Fiscaal recht de bachelor Rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Haar master Fiscaal recht rondde zij cum laude af. Tijdens haar studie nam Claire deel aan het Honours College, de fiscale talentenklas, deed zij ervaring op als student-assistent op de universiteit, en werkte zij ruim 1,5 jaar als studerend-medewerker bij Pels Rijcken.

Bijzonderheden

  • Nederlandse Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Vereniging Jonge Procesadvocaten
Collega's