Daan Corver is sinds begin 2017 senior jurist bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat de publieke sector in brede zin, met belangrijke accenten op vraagstukken die gemeenten en provincies raken en de werkzaamheden van ons Team Digitale Transformatie. Op die terreinen levert hij een bijdrage aan de adviespraktijk van Pels Rijcken. Daarnaast is Daan als legal project manager in staat projecten in goede baan te leiden, waarbij de nadruk telkens ligt op het expliciet maken van alle behoeftes én het leveren van de gevraagde kwaliteit en inspanning op een efficiënte wijze.

Vanuit zijn vorige functies neemt Daan een uitvoerige kennis mee van hoe advisering aan en ondersteuning van lokale overheden het beste afgestemd kan worden op hun behoeften. De praktische en pragmatische aanpak waar veelal om gevraagd wordt legt hij ten grondslag aan zijn interne en externe advisering.

Daan is specialist als het gaat om het opstellen en toetsen van regelgeving - zoals gemeentelijke verordeningen en subsidieregelingen - en het signalerenen analyseren van de gevolgen van bestaande, nieuwe en in ontwikkeling zijnde Rijksregelgeving voor decentrale overheden. Hij schreef en toetste al regelgeving met betrekking tot vrijwel alle onderwerpen waarop gemeenten regels stellen: van het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) tot kapregelgeving, van de APV tot het omgevingsplan, van prostitutie tot gemeentelijk erfgoed, van speelgoedwapens tot drank en horeca, van onderwijshuisvesting tot archivering, van reglementen van orde tot het aanleggen van uitritten.

Daan studeerde International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam (met specialisaties in International Criminal Law en Public International Law) en volgde vervolgens de postinitiële masteropleiding tot wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving. Tijdens zijn opleiding tot wetgevingsjurist liep hij stage bij de Raad van Europa in Straatsburg en Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Hij werkte eerder als senior jurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en wetgevingsjurist bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bijzonderheden

  • Docent Academie voor Wetgeving
  • Lid VNG Adviescommissie Gemeenterecht
  • Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (NVvW)
Collega's