Derek Tersmette, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Derek Tersmette

Advocaat

Derek Tersmette werkt sinds 2016 bij Pels Rijcken. Hij adviseert op het gebied van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gezondheidszorg. In dit kader houdt hij zich bezig met juridische vragen over kwaliteit van zorg, geneesmiddelenrecht, medisch tuchtrecht en zorgverzekeringsrecht. Innovatie in de gezondheidszorg is voor Derek een belangrijk speerpunt. Hij denkt graag mee over juridische vragen die ontstaan waar digitale transformatie en het gezondheidsrecht samenkomen.

Derek studeerde rechtsgeleerdheid en geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Van 2009 tot 2011 was hij plaatsvervangend secretaris voor de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Van 2013 tot 2015 liep hij co-schappen in ziekenhuizen in Leiden, Den Haag en Rotterdam. Voor zijn overstap naar de advocatuur werkte Derek als arts op de spoedeisende hulp in Den Haag.