Edward Brans, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Edward Brans

Advocaat • counsel

Edward Brans werkt sinds 2002 als advocaat bij Pels Rijcken. Hij houdt zich bezig met het privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht, waaronder handhaving bij milieu-incidenten en aansprakelijkheid vanwege onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving. Daarnaast verleent hij ondersteuning aan bedrijven en overheden bij klimaat- en energietransitie, zoals projecten gericht op het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), CO2-afvang en -opslag (CCS) en de realisering van wateroverloopgebieden. Op het gebied van het milieurecht heeft Edward veel ervaring met dossiers waarin klimaatverandering, (bodem)verontreiniging, verontreiniging door schepen, asbest, luchtkwaliteit, afvalstoffen en circulaire economie een rol spelen. Hij behandelde een aantal dossiers die hebben geleid tot veel besproken uitspraken, zoals Staat/Urgenda, Staat/Milieudefensie (luchtkwaliteit), Q-koorts, asbestbrand Westland en Chemie-Pack.

Edward studeerde burgerlijk recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook promoveerde. Hij was universitair docent privaatrecht aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en is sinds een aantal jaren docent bij de Grotius-specialisatieopleiding omgevingsrecht en bij het SSR Studiecentrum Rechtspleging. Edward publiceert regelmatig in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en geeft geregeld lezingen.