Edward houdt zich bij Pels Rijcken bezig met privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht (aansprakelijkheid onrechtmatige daad, handhaving, e.d.). Bovendien verleent hij ondersteuning bij geschillen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidrecht (onrechtmatige besluiten, onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving). Ook staat Edward cliënten bij in dossiers gericht op het tegengaan of beperken (van de gevolgen) van klimaatverandering, zoals het gebruik van bodemenergie (WKO en geothermie), de opslag van CO2 in geologische formaties en de realisering van wateroverloopgebieden. Op het gebied van het milieurecht heeft Edward veel ervaring met dossiers waarin (bodem)verontreiniging, asbest en afvalstoffen een rol spelen.

Edward studeerde Civiel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde ook aan deze universiteit. Eerder was Edward, eveneens aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, universitair docent Privaatrecht.

Recente zaken

 • AbRvS 10 mei 2017 (Gemeente Westland/Piket) (Asbestbrand)
 • AbRvS 3 mei 2017 GS Zuid-Holland/Abengoa (handhaving geuroverlast)
 • Rechtbank Den Haag 25 januari 2017, Staat/Van der Aa c.s. (Q-koorts)
 • AbRvS 9 maart 2016, Ministers EZ en Financiën/GKN (financiële zekerheid kerncentrale)
 • Rechtbank Rotterdam 15 november 2015, Staat/VT Minerals (aanvaring schepen, opruimingsplicht Waterwet)
 • Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, Staat/Urgenda c.s. (aansprakelijkheid klimaatverandering)
 • Gerechtshof Den Haag 9 december 2014, Staat/Eska (afval en handhaving)
 • Gerechtshof Den Haag 3 juni 2014, Staat/Vogelbescherming (Hedwigepolder)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2014, gemeente Moerdijk/Wilchem (nasleep brand Chemie-Pack)
 • AbRvS 19 februari 2014, Minister IenM/Holding X B.V. (nasleep brand Chemie-Pack)
 • AbRvS 22 januari 2014, Waterschap Brabantse Delta/Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. (nasleep brand Chemie-Pack)
 • AbRvS 22 januari 2014, Waterschap Brabantse Delta/curator Chemie-Pack Nederland B.V. (nasleep brand Chemie-Pack)
 • Vzr. AbRvS 26 september 2012, B&W Dordrecht/EPS (handhaving saneringsplicht Wet bodembescherming)

Bijzonderheden

 • Redacteur Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR)
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)
 • Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
 • Redacteur Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid, 1999-2008