Elisabeth Pietermaat, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Elisabeth Pietermaat

Advocaat • partner

Elisabeth Pietermaat werkt sinds 2000 als bestuursrechtadvocaat bij Pels Rijcken. In 2009 is zij benoemd tot partner. Elisabeth is een autoriteit op het gebied van openbaarheid van bestuur (Wob) en andere staatsrechtelijke issues die het binnenlands bestuur betreffen, zoals integriteitsvraagstukken, inlichtingenplichten van bestuurders, referenda, herindelingen, bevoegdheden van lokale rekenkamer en interbestuurlijke samenwerking. Dankzij haar uitstekende gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, is zij op deze terreinen een gewaardeerd en vertrouwd adviseur van het openbaar bestuur. Daarnaast is Elisabeth deskundig op het terrein van regulering van zorg. In het migratierecht zijn de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst haar cliënten.

Elisabeth studeerde economisch publiek- en bedrijfsrecht, en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Elisabeth publiceert regelmatig in vakbladen. Zo schrijft zij jaarlijks samen met Nina Bontje de Kroniek openbaarheid en behoorlijkheid in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Verder treedt zij op als (gast)docent voor onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging en de Universiteit Utrecht. Elisabeth is lid van de in 2015 door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak ingestelde Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht. Zij is daarnaast lid van de Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Aanbevelingen

  • Recommended Lawyer, Legal 500 2019
  • "Sources reference her very broad overview of the market and characterise her as very experienced.", Chambers Europe 2018
  • "Market commentators describe her as esteemed among our colleagues.", Chambers Europe 2016