Elisabeth Pietermaat
Mensen

Elisabeth Pietermaat

Advocaat • partner

Elisabeth Pietermaat werkt sinds 2000 als bestuursrechtadvocaat bij Pels Rijcken. In 2009 is zij benoemd tot partner. Elisabeth is een autoriteit op het gebied van de Wet open overheid (Woo) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en andere staatsrechtelijke issues die het binnenlands bestuur betreffen, zoals integriteitsvraagstukken, inlichtingenplichten van bestuurders, referenda, herindelingen, bevoegdheden van lokale rekenkamer en interbestuurlijke samenwerking. Dankzij haar uitstekende gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, is zij op deze terreinen een gewaardeerd en vertrouwd adviseur van het openbaar bestuur. Daarnaast is Elisabeth deskundig op het terrein van regulering van zorg. Zij is vaste advocaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit. In het migratierecht zijn de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst haar cliënten. Elisabeth is sinds april 2021 bestuurslid van Pels Rijcken.

Elisabeth studeerde economisch publiek- en bedrijfsrecht, en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Elisabeth publiceert regelmatig in vakbladen. Zo schrijft zij jaarlijks samen met Nina Bontje de Kroniek openbaarheid en behoorlijkheid in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Verder treedt zij op als (gast)docent voor onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Studiecentrum Rechtspleging en de Universiteit Utrecht. Zij is daarnaast lid van de Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Aanbevelingen

  • Unique knowledge of governmental issues. Elisabeth Pietermaat is always available for quality help and advice.”, Legal 500, 2021
  • Recommended lawyer, Legal 500, 2021
  • Recommended lawyer, Legal 500, 2020
  • Recommended Lawyer, Legal 500 2019
  • "Sources reference her very broad overview of the market and characterise her as very experienced.", Chambers Europe 2018
  • "Market commentators describe her as esteemed among our colleagues.", Chambers Europe 2016

Artikelen door Elisabeth Pietermaat

Meer van Elisabeth Pietermaat