Vanuit een stevige bestuursrechtelijke basis houdt Elisabeth zich bezig met regulering van markten, migratierecht en openbaarheid van bestuur. Haar reguleringspraktijk focust op zorg, telecommunicatie en energie. Elisabeth adviseert de toezichthouders op deze markten. Voor hen treedt zij op in procedures bij de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In het migratierecht zijn de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst de voornaamste cliënten. Op het terrein van openbaarheid van bestuur ligt het zwaartepunt bij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), actieve openbaarmaking en politieke openbaarheid.

Elisabeth studeerde Economisch publiek- en bedrijfsrecht, en Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.

Bijzonderheden

  • Lid tuchtcommissie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, 2002
  • Lid redactie Mediaforum, 2007
  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Vereniging voor Media- en Communicatierecht
  • Hoofdredacteur Tijdschrift voor Toezicht

Aanbevelingen

  • Sources reference her "very broad overview" of the market and characterise her as "very experienced.", Chambers Europe 2018
  • "Market commentators describe her as 'esteemed among our colleagues'.", Chambers Europe 2016
small-logosmall-logo
Collega's