Ellen Plukaard, KSL Pels Rijcken
Mensen

Ellen Plukaard

Professional support lawyer

Ellen Plukaard werkt sinds 1988 bij Pels Rijcken. Sinds 2016 is zij knowledge support lawyer bij het Kenniscentrum waar zij mede zorg draagt voor het kennismanagement en kennisontwikkeling. In nauw overleg met kantoorgenoten en cliënten ontwikkelt zij diverse soorten portals, en is zij verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de portals. Ook stuurt zij de projecten aan die gaan over het aanschaffen, ontwikkelen, testen en introduceren van nieuwe kennisproducten.

Ellen studeerde straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Zij werkte eerder bij het ministerie van Justitie & Veiligheid als jurist bij het Directoraat-Generaal Politie en bij het stafbureau Juridische Zaken van de directie Gevangeniswezen. Naast haar werk als knowledge support lawyer is zij adjunct-secretaris van de Vereniging Ambtenaar & Recht, die tweejaarlijks een bijeenkomst organiseert over diverse ambtenarenrechtelijke onderwerpen.