Ellen Plukaard, KSL Pels Rijcken
Mensen

Ellen Plukaard

Professional support lawyer

Ellen Plukaard is jurist (geen advocaat) en werkt sinds 1988 bij Pels Rijcken, waar zij sinds 2018 verantwoordelijk is voor de aansturing van het Knowledge centre dat zorgdraagt voor het kennismanagement en kennisontwikkeling. Zij stuurt de diverse projecten aan die gaan over het aanschaffen, ontwikkelen, testen en introduceren van nieuwe kennisproducten.  Vanuit het Knowledge centre coördineert Ellen ook de werkzaamheden van de Professional Support Lawyers bij de verschillende secties ten aanzien van kantoorbrede werkzaamheden en kennisprojecten. Verder houdt zij zich bezig met het ontwikkelen, inrichten en het onderhoud van de diverse soorten portals, zowel voor cliënten als binnen kantoor.

Ellen studeerde straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Zij werkte eerder bij het ministerie van Justitie & Veiligheid als jurist bij het Directoraat-Generaal Politie en bij het stafbureau Juridische Zaken van de directie Gevangeniswezen. Naast haar werk bij het Knowledge centre was zij tot maart 2020 adjunct-secretaris van de Vereniging Ambtenaar & Recht, die tweejaarlijks een bijeenkomst organiseert over diverse ambtenarenrechtelijke onderwerpen.