Ephraim Dekkers, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Ephraim Dekkers

Advocaat

Ephraim Dekkers werkt sinds 2016 als advocaat arbeids- en ambtenarenrecht. Hij adviseert, procedeert en doceert onder meer over gelijke behandeling, ontslag en medezeggenschap. Hierbij heeft Ephraim een praktische en cliëntgerichte focus. Hij is bovendien gespecialiseerd in de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Wnra). Hierdoor heeft hij veel kennis en ervaring op het snijvlak van het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht.

Ephraim studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Hij studeerde een half jaar aan de universiteit van Xiamen (China). Ephraim is lid van de Verenging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA). Namens de VJAA organiseerde hij een seminar over discriminatie in het arbeidsrecht. Daarnaast is Ephraim lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R). In opdracht van de VA&R heeft Ephraim een bijdrage geleverd aan het boek ‘Van naar ambtenaar’ over de (invoering van de) Wnra. Ephraim blogt regelmatig voor onze Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht.