Floor Veldhuis, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Floor Veldhuis

Advocaat

Floor Veldhuis werkt sinds 2018 als advocaat in het cassatieteam en zij procedeert ook in civielrechtelijke procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Floor houdt zich bezig met het burgerlijk recht en procesrecht in brede zin, met een accent op aansprakelijkheidsrecht, (appel)procesrecht, internationaal privaatrecht, intellectueel eigendomsrecht en verzekeringsrecht.

Floor rondde de master civiel recht cum laude af aan de Universiteit Leiden. Zij schreef haar scriptie over de onrechtmatige executie van bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnissen. Na haar master doceerde Floor aan de Universiteit Leiden. Zij is actief binnen de Jonge Balie Den Haag. Daarnaast is Floor adjunct-secretaris van de Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten (VCCA), lid van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) en lid van de Vereniging voor Jonge Procesadvocaten (VJP). Floor publiceert regelmatig op Cassatieblog.