Floor Veldhuis, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Floor Veldhuis

Advocaat

Floor Veldhuis werkt sinds 2018 als advocaat in het cassatieteam en litigation-&-arbitration-team. Floor treedt op voor (multi-)nationale ondernemingen en (semi-)overheidsinstellingen. Ze houdt zich bezig met het burgerlijk recht en procesrecht in brede zin, en meer specifiek met aansprakelijkheidsrecht, internationaal publiek- en privaatrecht en verbintenissenrecht. Zij procedeert in feitelijke instanties en bij de Hoge Raad, in procedures variërend van kort gedingen tot omvangrijke collectieve acties.

Floor rondde de master civiel recht cum laude af aan de Universiteit Leiden. Na haar master was Floor werkzaam als docent bij de afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Floor is adjunct-secretaris van de VCCA, lid van de Nederlandse Juristenvereniging en lid van de Vereniging voor Jonge Procesadvocaten. Floor publiceert regelmatig in vaktijdschriften en op cassatieblog. Sinds 1 februari 2020 is Floor verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden als gastdocent.